מתג זרימה

באופן עקרוני, מתג חלוקת הזרימה יכול להיות מחולק בערך למתג זרימה מכנית ומתג זרימה אלקטרוני.

העיקרון המכני הוא סוג ההנעה, סוג הטורבינה, סוג הבוכנה, סוג הכבידה וכו '.

העיקרון האלקטרוני כולל מתג זרימה תרמית, מתג זרימה אלקטרומגנטית, חיישן מתג קולי, וכדומה.

מתג זרימה מתחיל את העבודה כאשר המים זורמים, וזה יהיה מנותק כאשר אין מחסור במים או מים, כלומר להפעיל פונקציית מתג ולהבין את האזעקה. בדרך כלל יש שני מוביל, מוביל אחד מחובר אספקת החשמל, ואת להוביל אחרים מחובר הבקר או אזעקה.